You are currently viewing Nowy sprzęt do robót ziemnych
Nowy sprzęt do robót ziemnych

Pragniemy podzielić się informacją, że uzupełniliśmy wyposażenie ekipy remontowej o kolejny markowy sprzęt specjalistyczny. Z uwagi na zwiększony front robót odtworzeniowych, zarówno zadań własnych, jak i zleconych przez Urząd Miasta i firmy prywatne, wachlarz maszyn został powiększony o walec dwubębnowy BOMAG. To już kolejne urządzenie tego typu, które znalazło się w posiadaniu Spółki. Nowy sprzęt pozwoli na zwiększenie mocy przerobowych, elastyczność w działaniu i większą niezawodność. Posłuży do napraw nawierzchni asfaltowych i odtworzeń brukarskich podczas napraw interwencyjnych oraz prac remontowych i budowlanych.

Kolejnym elementem uzupełniającym będzie recykler, czyli urządzenie pozwalające wykorzystać odzyskany materiał z uszkodzonych nawierzchni  asfaltowych do ich naprawy. Dostawa sprzętu nastąpi w ostatnim kwartale roku.