You are currently viewing JUBILEUSZ 25-LECIA „WOD-KAN”
JUBILEUSZ 25-LECIA „WOD-KAN”

Rok 2022 jest szczególny w dziejach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., ponieważ właśnie w tym roku upływa 25 lat istnienia przedsiębiorstwa.
Jubileusz ten to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności ciągle rozwijającej się Spółki. Ponadto jest to dla nas czas refleksji w odniesieniu do minionego okresu oraz oceny ostatniego ćwierćwiecza, które bez wątpienia w zakresie wodno- kanalizacyjnym było ogromnym skokiem cywilizacyjnym.
Historię Spółki tworzą ludzie- za nami 25 lat współpracy i wymiany doświadczeń. Szczególne podziękowania kierowane są do obecnych i byłych pracowników Zakładu za trud wkładany w rozwój Spółki, za mobilizację, zaangażowanie i ciężką pracę. Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Przed nami do zrealizowania wiele ważnych inwestycji.

Bądźcie z nami na bieżąco! Świętujcie razem z nami!