You are currently viewing Nowa inwestycja w ul. Starbacicha i ul. Sybiraków
Nowa inwestycja w ul. Starbacicha i ul. Sybiraków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. informuje, że zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach” wkroczyło w etap budowy.

W miesiącu lutym br. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starbacicha
i w ul. Sybiraków.

W ramach zadania zostaną wybudowane:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 2261 mb wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Starbacicha, Starbacicha sięgacz i Sybiraków.
2. Sieć kanalizacji deszczowej o długości około 1131 mb wraz z przepompownią ścieków deszczowych w ul. Starbacicha i Sybiraków.
3.Sieć wodociągowa o łącznej długości około 673 mb w ul. Starbacicha.

Przypominamy, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2022 r.

Będziemy informować na bieżąco o postępach prac.

Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.