You are currently viewing Kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków
Kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków

W dniu 30.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą na realizacje inwestycji pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej- etap III” z terminem realizacji do 30.12.2022 r.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to: 43 824 184,14 zł brutto, z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 30 285 005,30 zł.

Zakres robót w ramach zadania obejmuje budowę nowych obiektów oraz przebudowę, rozbudowę i remont części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.

Planowana inwestycja niesie za sobą wiele korzyści. Wpłynie na poprawę efektywności prowadzonych procesów oczyszczania ścieków, ułatwi eksploatację oraz przyczyni się do poprawy parametrów ścieków oczyszczonych, a to bezpośrednio wpłynie na polepszenie obecnego stanu środowiska naturalnego.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Instal Kraków S.A.

Jest to największa inwestycja realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.