You are currently viewing Kolejna inwestycja- ul. Starbacicha i Sybiraków
Kolejna inwestycja- ul. Starbacicha i Sybiraków

W ostatnich dniach grudnia został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”.

Szacowana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania to około 2,261 km, sieci kanalizacji deszczowej około 1,131 km, sieci wodociągowej około 0,673 km.

Po wyłonieniu wykonawcy, w pierwszej kolejności, będą trwały prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwoleń na budowę, rozpoczną się roboty budowlane.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa 2021 roku.

 

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.