You are currently viewing KOMUNIKAT- okresowe przerwy w dostawie wody
KOMUNIKAT- okresowe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w związku z budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Starbacicha mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody w obrębie ulicy Starbacicha.

Utrudnienia mogą potrwać przez cały okres realizacji inwestycji.

Jest to spowodowane stopniem skomplikowania wykonywanych robót oraz dużą koncentracją sieci na wyżej wymienionym obszarze.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.