You are currently viewing KOMUNIKAT- ul. Starbacicha
KOMUNIKAT- ul. Starbacicha
  • Post category:aktualności

Informujemy, że od dnia 21.11.2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Starbacicha.

Prosimy o ostrożną jazdę w obszarze prowadzonej inwestycji oraz zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.