You are currently viewing MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
created by dji camera
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Przypominamy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji jednej z największych inwestycji polegającej na przebudowie budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane ogłoszenie postepowania to przełom maja i czerwca 2021 r.

Warto podkreślić, że będzie to kompleksowa inwestycja- Stacja Uzdatniania Wody zostanie w pełni zmodernizowanaPlanowana modernizacja Stacji obejmie wszystkie  urządzenia odpowiedzialne za uzdatnianie wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej.  Szczególnie newralgiczna dla bezpieczeństwa dostaw wody jest wymiana zestawu filtrów i wymiana rurociągów pod filtrami wraz z przebudową układu sterowania procesem filtracji i sterowania procesem płukania filtrów. Kolejnym wyzwaniem dla wykonawcy będzie przebudowa układu pompowania wody do miejskiej sieci wodociągowej oraz przebudowa instalacji elektro-energetycznej.

Jednocześnie zapewniamy, że projektanci modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zaplanowali prace w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla Odbiorców. Spółka dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla Odbiorców oraz dla Mieszkańców ul. Waryńskiego.