You are currently viewing Sadzenie drzew i krzewów w pobliżu przyłączy oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Sadzenie drzew i krzewów w pobliżu przyłączy oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zagospodarowanie naszych działek wykonujemy w coraz lepszym wydaniu, ale nie powinniśmy przy tym zapominać o bardzo ważnych rzeczach, których nie widać- są to sieci i instalacje wod-kan.

Na co należy zwrócić uwagę podczas sadzenia drzew i krzewów na swojej posesji? Przed wykonaniem nowych nasadzeń warto sprawdzić mapy geodezyjne (są ogólnodostępne na portalach internetowych), czy planowane drzewo nie będzie rosło na sieciach infrastruktury podziemnej. Ważne jest również, aby przed posadzeniem sprawdzić docelowe parametry jakie osiągnie drzewo lub krzew. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wysokość drzewa, szerokość korony, średnicę pnia, pokrycie powierzchni, ale również docelową wielkość systemu korzeniowego. W większości przypadków przepisy nie regulują odległości sadzenia drzew od obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, dlatego też nasadzając drzewa należy kierować się zasadą zdrowego rozsądku i nie sadzić drzew bezpośrednio na sieciach i przyłączach podziemnych.

Warto pamiętać, że sadzimy drzewa na lata- źle dobrane gatunki i odmiany mogą w przyszłości sprawić wiele problemów na obszarze naszej nieruchomości. Wrastające do wnętrza  rurociągów korzenie mogą spowodować problemy eksploatacyjne (ograniczenie lub zablokowanie swobodnego przepływu) oraz uszkodzenia infrastruktury, generując znaczące koszty wymiany lub naprawy.

W 2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  wykonała remont kanalizacji deszczowej w ulicy Leśmiana, gdzie przyczyną niedrożności były wrastające do wnętrza rur korzenie drzew.

Dobrą praktyką jest kierowanie się zaleceniami takimi jak dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od obiektów i urządzeń w terenie (tabela poniżej):

W tabelce dane minimalnych odległósci sadzenia krzewów i drzew od elementów infrastruktury technicznej. Dokładne dane na stronie www.krzakowisko.pl

Źródło tabeli: krzakowisko.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. wydając warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan zaleca, aby nasadzając drzewa i krzewy zachować wolny pas o szerokości 2 m- po 1 m od osi rurociągu w każdą stronę, co pozwoli w razie konieczności na dokonanie prac remontowych, modernizacyjnych, czy też na usunięcie awarii.