You are currently viewing MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
created by dji camera
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
  • Post category:aktualności
na zdjęciu od lewej przechylony prostokąt z trzema gwiazdkami żółtą, czerwoną i biała obok napis Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, po środku logo WOD-KAN, niebieskie koło z napisem wodkan pod kołem napis Skierniewice, po prawo niebieski porstokat z zółtymi gwizdkami - logo Unii Europejskiej

Z radością informujemy, że w dniu 15 listopada 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” z siedzibą w Mokrej Prawej podpisał umowę z Wykonawcą na realizacje inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”. Zadanie będzie  wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przewidziano rozbudowę budynków, obiektów i instalacji służących technologii uzdatniania wody oraz rozbiórkę starych podmiotów. Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja urządzeń odpowiedzialnych za uzdatniane wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej.  Inwestycja będzie trudnym wyzwaniem dla  Wykonawcy, gdyż równolegle z pracami modernizacyjnymi, Stacja musi zapewnić dostawy wody dla Odbiorów. Poza układem filtracji, modernizacji poddane zostaną zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, trafostacja oraz układ sterowania procesem filtracji i ciągłego monitoringu parametrów jakościowych produkowanej wody.  Przebudowany zostanie również układ dezynfekcji wody. Na terenie SUW powstanie instalacja fotowoltaiczna, dzięki której Spółka pozyska energie z odnawialnych źródeł na potrzeby procesu uzdatnienia wody, a tym samym zmniejszy użytkowanie tradycyjnej energii elektrycznej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to: 35 726 949,00 zł brutto. Termin realizacji przedsięwzięcia  to 24 miesiące od podpisania umowy.

Pragniemy zapewnić, że prace inwestycyjne związane z Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody zaplanowane są tak, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla Odbiorców. Spółka dołoży też wszelkich starań, aby prowadzona inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla Mieszkańców ul. Waryńskiego.

Cieszymy się, że poprzez aplikowanie i zdobywanie kolejnych środków zewnętrznych Spółka może prowadzić wielomilionowe inwestycje. Nasza misją jest poprawa jakości życia mieszkańców Skierniewic poprzez dostosowywanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do standardów XXI wieku oraz aktywne uczestniczenie w procesie rewitalizacji miasta.

Wizualizacja projektu Stacji Uzdatniania Wody, zdjęcie 1 elewacja wschodnia budynku SUW ze schodami wejściowymi i pasem zieleni, elewacja zachodnia z logo WOD-KAN i pasem zieli