You are currently viewing Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
Wizualizacja projektu Stacji Uzdatniania Wody, zdjęcie 1 elewacja wschodnia budynku SUW ze schodami wejściowymi i pasem zieleni, elewacja zachodnia z logo WOD-KAN i pasem zieli
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji polegającej na przebudowie obiektów i instalacji służących do uzdatniania wody na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapewnienie mieszkańcom Skierniewic dostaw wody najwyższej jakości wymaga realizacji inwestycji poprawiających efektywność procesów uzdatniania, dlatego Stacja Uzdatniania Wody zostanie w pełni zmodernizowana.

Przebudowie będą poddane następujące obiekty: budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW), budynek agregatu prądotwórczego, zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej, odstojnik wód popłucznych, poletka osadowe, komory technologiczne, wyloty do rzeki, agregat prądotwórczy, kontener ochrony, komora dechloracji, przepompownia ścieków sanitarno-technologicznych oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Podsumowując, planowana modernizacja stacji obejmuje wszystkie  urządzenia odpowiedzialne za uzdatnianie wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej.  Szczególnie newralgiczna dla bezpieczeństwa dostaw wody jest wymiana zestawu filtrów i wymiana rurociągów pod filtrami wraz z przebudową układu sterowania procesem filtracji i sterowania procesem płukania filtrów. Kolejnym wyzwaniem dla wykonawcy będzie przebudowa układu pompowania wody do miejskiej sieci wodociągowej oraz przebudowa instalacji elektro-energetycznej. Projektanci modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zaplanowali prace w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla Odbiorców. Spółka dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla Odbiorców oraz dla Mieszkańców naszego miasta.

Efektem modernizacji będzie  udoskonalenie technologii uzdatniania wody, zwiększenie możliwości produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Poprawi się również funkcjonalność i estetyka obiektów SUW oraz całego otoczenia.

Rys. Projekt elewacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody