You are currently viewing Podsumowanie miesiąca lutego 2021 r.
Podsumowanie miesiąca lutego 2021 r.
W miesiącu LUTYM 2021 r.:
✅ Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy. ⇒https://tiny.pl/rl1wl
✅ Wkraczamy w kolejny etap w działaniach związanych z wdrażaniem zdalnego systemu radiowego odczytu wodomierzy. Zostały zintensyfikowane działania związane z wymianą wodomierzy. W miejscach gdzie nie ma jeszcze zdalnego odczytu, montowane są moduły pozwalające na zdalny odczyt wodomierzy.⇒ https://tiny.pl/rl1ch
✅ W trosce o ochronę środowiska naturalnego, została podjęta decyzja o zaniechaniu drukowania przekazów przelewu dołączanych do faktur. ⇒ https://tiny.pl/rl1c9
✅ Trwają przygotowania do realizacji kolejnej dużej inwestycji polegającej na przebudowie obiektów i instalacji służących do uzdatniania wody na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego, która jest „sercem naszego systemu zaopatrzenia w wodę pitną”⇒ https://tiny.pl/rl58p