You are currently viewing Osiedle Halinów
Osiedle Halinów
  • Post category:aktualności

Zakończyły się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Podmiejskiej, Przechodniej i Żwirowej:

Ulica Podmiejska- wybudowano 265,54 mb kanalizacji sanitarnej oraz  283 mb kanalizacji deszczowej;

Ulica Przechodnia- wybudowano 615,58 mb kanalizacji sanitarnej oraz 477,26 mb kanalizacji deszczowej;

Ulica Żwirowa- wybudowano 347,54 mb kanalizacji sanitarnej oraz 328,14 mb kanalizacji deszczowej.

W kolejnych etapach powstaje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pozostałych ulicach na Osiedlu. Obecnie trwają roboty budowlane w ulicach: Napoleońskiej, Na Piaski i Halinów.

Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się przed planowanym terminem, a w nowym roku Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’, do którego wstępne deklaracje przystąpienia można było składać na przełomie kwietnia i maj 2019 r.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.