You are currently viewing PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE- OSIEDLE HALINÓW
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE- OSIEDLE HALINÓW

Inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach”, zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, zakończy się przed planowanym terminem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. rozpoczął kolejny etap-  trwają prace związane z wykonaniem projektów przyłączy do kanalizacji sanitarnej na osiedlu Halinów dla Mieszkańców, którzy zadeklarowali swój udział w Programie Priorytetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’. Po zakończeniu formalności Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy Mieszkańcom Osiedla Halinów o konieczności wypełnienia i złożenia w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. Druki są dostępne na stronie https://wodkan-skierniewice.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”.

Ponadto Mieszkańcy, którzy nie przystąpili do Projektu, a również chcieliby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej, proszeni są o zgłaszanie się do ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.