Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7:1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,4…

Czytaj dalejSukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V

 Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V” Część I Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad…

Czytaj dalejPełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III:Część I              Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja…

Czytaj dalejPełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III
Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7:cz.1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,cz.2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,cz.3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,cz.4…

Czytaj dalejSukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7
Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7: cz. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE, cz. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, cz. 3…

Czytaj dalejSukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II:Część I         Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie…

Czytaj dalejPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II
Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego”. Numer sprawy: 09/ZS/2021 Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony Ogłoszenie do pobrania: Ogłoszenie o…

Czytaj dalejSukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego
Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej

Przedmiot zamówienia: „Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej” Numer sprawy: 08/ZS/2021 Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony   Ogłoszenie do…

Czytaj dalejDostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej