You are currently viewing Realizacja inwestycji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej
Osadnik Wtórny i nowy budynek BBT
Realizacja inwestycji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej to jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” sp. z.o.o. Równolegle realizowane są zadania z zakresu dwóch projektów pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” i „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Część inwestycji związana z powstaniem nowych obiektów oraz przebudową i remontem niektórych istniejących obiektów na Oczyszczalni Ścieków została już oddana do użytkowania przez Wykonawcę. Na terenie Spółki można dostrzec nowy budynek biurowo-technicznego, garaże i wiat dla floty samochodowej. W styczniu tego roku została oddana do użytkowania nowa stacja transformatowa, która zabezpiecza prace Oczyszczalni. Powstał nowy budynek pompy ciepła, dzięki czemu pobierane jest ciepło z wody oczyszczonej na potrzeby ogrzania biurowca i pomieszczeń socjalnych. ZWiK „WOD-KAN” przede wszystkim stawia na ekologię, stąd zainstalowano na terenie Spółki panele fotowoltaiczne. Część energii odnawialnej wykorzystywana na potrzeby pracy Oczyszczalni. Obecnie trwają prace dla części osadowej na Oczyszczalni Ścieków, modernizowane są też drogi dojazdowe, remontowany jest stary biurowiec w tym przebudowywane laboratorium. Będziemy Państwa informować  na bieżąco o dalszych postępach inwestycji realizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Zapraszamy tymczasem do krótkiej relacji z inwestycji prowadzonych na terenie Spółki.