You are currently viewing Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej
Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej
  • Post category:aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nieustannie prowadzi działania mające na celu uporządkowanie i polepszenie działania sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Oprócz inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, Spółka realizuje również inwestycje finansowane z środków własnych. Jedną z takich realizacji jest, zakończony w grudniu 2020 r., remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej na odcinku o długości 200 m wzdłuż siedziby Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Ulica posiadała wyeksploatowaną, zniszczoną infrastrukturę podziemną, która była w stanie wymagający wykonania pilnego remontu. Wysłużone betonowe rury zostały wymienione na nowe rury DN500.

Warto zaznaczyć, że odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej jest głównym kolektorem odprowadzającym ścieki z osiedla Rawka. W związku z tym, inwestycja ta przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług.