You are currently viewing BUDOWA WIADUKTU W ULICY ZWIERZYNIECKIEJ
BUDOWA WIADUKTU W ULICY ZWIERZYNIECKIEJ
  • Post category:aktualności

Już w styczniu rozpocznie się budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 1 w ciągu ulic Zwierzynieckiej/ Piłsudskiego w Skierniewicach. To jedna z największych inwestycja w mieście Skierniewice rozpoczynających się w 2021 r.

W zakres robót wejdzie nie tylko budowa nowego przejścia nad torami, ale również budowa i rozbudowa okolicznych dróg, trzy nowe ronda, chodniki, ścieżki pieszo- rowerowe, zatoki autobusowe, parking. Równolegle będą prowadzone prace przy budowie i przebudowie wszystkich niezbędnych sieci.

Inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy, a podczas jej trwania Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zajmie się uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego.