You are currently viewing Zatroszcz się o środowisko
Zatroszcz się o środowisko

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej faktury

Aby przejść na e-fakturę wystarczy:
1️⃣ Wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej, a następnie:
2️⃣ Złożyć oświadczenie w Biurze Obsługi Klienta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej lub listownie na adres siedziby Spółki: ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice

Pobierz oświadczenie ⬇️
https://tiny.pl/tp69g