You are currently viewing Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową

Skierniewice już wkrótce będą dysponować inteligentnym systemem zarządzania siecią wodociągową, którego wdrożenie niesie za sobą duży potencjał innowacyjny. Umowa  na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” została podpisania 20 października 2020 r. z terminem realizacji na czerwiec 2022 r.

To innowacyjne rozwiązanie nie tylko usprawni pracę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., ale również przyniesie korzyści dla Mieszkańców miasta Skierniewice. Wpłynie między innymi na ulepszenie pracy obsługi klienta oraz szybszy dostęp do kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci. Pozwoli na szybsze wykrywanie awarii i tym samym wpłynie na przyspieszenie procesu jej usuwania.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

– Dostawa i wdrożenie systemu GIS do zarządzania majątkiem sieciowym Spółki.

– Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej ZWiK „WOD-KAN”  sp. z o.o.

– Opracowanie i wdrożenie modelu matematycznego sieci wodociągowej.

Wykonawca dostarczył już serwer wraz z niezbędnym wyposażeniem serwerowni. Obecnie trwają prace konfiguracyjne serwera. Niebawem rozpoczną się prace w terenie.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.