You are currently viewing KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Drodzy Mieszkańcy,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” informuję, że jako usługodawca z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Skierniewice dokłada wszelkich starań by świadczona przez nas usługa była wykonywana z należytą dokładnością. Staramy się dla Państwa zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzenia ścieków.

W trosce o wspólne potrzeby prosimy Państwa o niewykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyrządów będących własnością Spółki. Każda samoistna ingerencja w urządzenia i armatury wodno-kanalizacyjne takie jak wodomierze, zasuwy wodociągowe, zawory, hydranty, nawiertki wodociągowe, może spowodować awarię sieci, skażenie wody oraz przerwę w jej dostawie. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” informuje, że może obciążyć kosztami za usunięcie awarii i naprawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, tych odbiorców, którzy przyczyniają się do powstania uszkodzeń. Jednocześnie apelujemy do Państwa o zgłaszanie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, wszelkich niepożądanych czynności, mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Wszelkie informację należy kierować pod numer 46 833 38 08, zgłoszenie awarii 994

email: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl