Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego