You are currently viewing KOMUNIKAT – PRZERWA W DOSTAWIE WODY
KOMUNIKAT – PRZERWA W DOSTAWIE WODY
  • Post category:Bez kategorii

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W dniu 25 października 2021 r. w godzinach 07.00 – 16.00 będą wykonywane prace związane z budową punktu pomiarowego przy ul. Rawskiej co spowoduje zakłócenia w dostawie wody na odcinku od ul. Kopernika do ul. Granicznej.  W związku z wykonywanymi pracami we wskazanym przedziale czasowym wystąpi czasowa, około 3-4 godzinna przerwa w dostawie wody. Wyłączenie planowane jest w godzinach 9-15:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia