You are currently viewing Komunikat- ulica Mazowiecka
Komunikat- ulica Mazowiecka
  • Post category:Bez kategorii

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” Spółka przystępuje do kolejnego etapu polegającego na budowie 27 punktów pomiarowych na terenie miasta, służących do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W dniu 11 października 2021 r. w godzinach 08.00 – 16.00 będą wykonywane prace związane z budową punktu pomiarowego przy ul. Mazowieckiej na odcinku od Alei Rataja do wysokości posesji Mazowiecka 26, co spowoduje zakłócenia w dostawie wody oraz 2-3 godzinną przerwę w dostawie wody od około godz. 9:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.