Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7:

  1. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,
  2. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,
  3. 3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,
  4. 4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki,
  5. 5 Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje uliczne, tabliczki emaliowane,
  6. 6 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej,
  7. 7 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.”

Numer sprawy: 02/ZS/2022

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.04.22

SWZ wraz z załącznikami:

SWZ

Zał. 1 do SWZ- Formularz ofertowy cz.1-7

Zał. 2A do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.1

Zał. 2B do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.2

Zał. 2C do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.3

Zał. 2D do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.4

Zał. 2E do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.5

Zał. 2F do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.6

Zał. 2G do SWZ-Formularz-cenowy-Cz.7

Zał. 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia cz. 1-7

Zał. 4 do SWZ – Wzor Umowy-cz. 1-7

Wyjaśnienia i zmiany SWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania:

OGŁOSZENIE o wyborze oferty i unieważnieniu cz. 1-7