Dostawa fabrycznie nowych agregatów pompowych oraz armatury do 15 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Skierniewic

Data ogłoszenia: 30.05.2023 r.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa fabrycznie nowych agregatów pompowych oraz armatury do 15 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Skierniewic”

Numer sprawy:  ZS/004/R/D/JRP/23

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: 

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Warunki techniczne dla zadania pn. „Dostawa (sprzedaż i transport) fabrycznie nowych agregatów pompowych oraz armatury do 15 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Skierniewic – Zał. nr 1 – Warunki techniczne zakup pomp
  3. Zał. nr 2 – Formularz ofertowy Pompy
  4. Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  5. Zał. nr 4 – Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 07.06.2023

Wynik postępowania:

 Ogłoszenie o wyborze oferty