Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp z.o.o świadczy usługi użyteczności publicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta Skierniewice. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla mieszkańców Skierniewic i okolic, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, modernizowanie i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN skutecznie podnosi standardy usług poprzez inwestowanie i zdobywanie środków zewnętrznych na rozbudowę i modernizację infrastruktury miasta Skierniewice.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN
ponadto oferuje usługi w zakresie:

Laboratoryjne badanie wody i ścieków

Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Kompleksowe wykonanie przyłączy wod-kan

Inspekcję telewizyjną kanałów ściekowych

Usługi projektowania i kosztorysowania

Usługę ważenia pojazdów za pomocą elektronicznej wagi samochodowej

Sprzedaż zbiorników na wodę deszczową, oczyszczalni przydomowych i kompostowników.

Wyszukiwanie kamerą termowizyjną wycieków wody z instalacji

Opróżnianie szamb pojazdami asenizacyjnymi

Grafika menzurki chemiecznej wypełnionej niebieską substancja do połowy

laboratorium

Grafika pięciu niebieskich kropel wody

Oczyszczalnia Ścieków

Grafika niebieskiego słoika z zakrętką napełnionego

STACJA UZDATNIANIA WODY​

Grafika niebieska kropla wody

SIEĆ WOD-KAN​