WOD-KAN stawia na jakość

SZJ2017Świadomi, jak ważną rolę odgrywa nasza Spółka w życiu mieszkańców, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji na terenie miasta Skierniewice oraz mając na uwadze obowiązek ciągłego zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług, podjęliśmy decyzję o ustanowieniu, udokumentowaniu i wdrożeniu w Spółce WOD-KAN Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN 9001:2015.

Zakres wymagań Systemu Zarzadzania Jakością będzie obejmował następujące obszary działalności Spółki:
• produkcję i dostarczanie wody dla klientów,

Czytaj więcej...

WOD-KAN nominowany do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017

Nominacja LRR 2017 bZakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN znalazł się w tym roku w gronie nominowanych do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017. Nominacja uwzględnia działalność Spółki na rzecz rozwoju regionu oraz dbanie o dobro mieszkańców.


Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytaj więcej...

Badanie wydajności hydrantów

hydrant 1"WOD-KAN" jest właścicielem sieci wodociągowej, która jednocześnie stanowi sieć przeciwpożarową w mieście. Posiadamy wiedzę w zakresie działania i możliwości sieci w danym miejscu, mamy też możliwość szybkiego zdiagnozowania ewentualnej usterki na terenie badanego obiektu i określenia jej przyczyny.

Dlatego zachęcamy właścicieli hydrantów do skorzystania z naszych usług w zakresie okresowej kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analiz wewnętrznych sieci przeciwpożarowych. Wykonujemy również badania hydrantów niezbędne przy oddaniu nowopowstałego obiektu do użytku.

Szczegóły

Wodociągi zyskały prawie 400.000,00 zł

5.01.2017W poniedziałek, 2 stycznia, prezes zarządu miejskich wodociągów, Jacek Pełka, otrzymał informację od Andrzeja Czapli – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu części pożyczki. Chodzi o kwotę niespełna 400.000,00 zł.

Zaoszczędzone środki zostaną w całości przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego i Unii Europejskiej w Skierniewicach oraz modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i Fabrycznej w Skierniewicach.”

Czytaj więcej...