Skierniewicka „kranówka” ma już nazwę

Konkurs0iSkierka to nazwa wody wybrana spośród 101 oryginalnych propozycji, jakie wpłynęły na konkurs ogłoszony z okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” i 560-lecia Skierniewic.

Dzisiaj, 21 kwietnia, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, natomiast uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju br. Wtedy też w jednej z placówek oświatowych na terenie Skierniewic zostanie zamontowane źródełko – „poidełko”.Konkurs 3

Wybór nazwy dla „kranówki”
Konkurs na nazwę skierniewickiej „kranówki” miał charakter otwarty. Propozycje należało nadesłać do 12 kwietnia. Nazwa wody powinna być maksymalnie dwuczłonowa, nawiązywać do tematu jakości wody, promować picie zimnej wody z kranu i/lub nawiązywać do miasta Skierniewice. Na konkurs wpłynęło 178 ważnych zgłoszeń, w tym 101 oryginalnych propozycji nazw wody.

Czytaj więcej...

Wygraj źródełko i kolorową wodę

Zachęcamy skierniewickie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do uczestnictwa w konkursie plastycznym organizowanym z okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.
- W jednej z placówek (wyłonionej spośród wszystkich biorących udział w konkursie) zamontujemy źródełko – mówi prezes Jacek Pełka. – Natomiast w wybranych przedszkolach i szkołach, do których uczęszczają mniejsze dzieci, zainstalujemy w łazienkach kilka nakładek na krany w 3 kolory LED. Zwykłe mycie rąk stanie się dla dzieci przyjemnością, gdy w zależności od temperatury płynącej wody, pojawiać się będą czerwone, zielone lub niebieskie światła. Czerwone światło będzie dodatkowo ostrzeżeniem, że z kranu płynie woda o temperaturze 45-50°C.

niebzielczer

Czytaj więcej...

Namaluj WODĘ – konkurs plastyczny

namaluj wod„WODA źródło życia” i „WODA w moim mieście” – to hasła konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz 560-lecia miasta Skierniewice.
Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu; technika prac dowolna; wymagany format: A–4 lub A–3.

Czytaj więcej...

Konkurs na nazwę skierniewickiej „kranówki”

nazwa wodyZ okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz 560-lecia miasta Skierniewice ogłaszamy konkurs na nazwę skierniewickiej wody przeznaczonej do spożycia, produkowanej na Stacji Uzdatniania Wody w Skierniewicach.
Nazwa powinna być maksymalnie dwuczłonowa, nawiązywać do tematu jakości wody, promować picie skierniewickiej „kranówki” i/lub nawiązywać do miasta Skierniewice. Zwycięzca konkursu otrzyma kupon o wartości 100 zł do zrealizowania w sieci sklepów „Empik” oraz nagrodę – niespodziankę.
Czytaj więcej...

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

poiI1Właśnie podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł netto dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Pod względem wysokości wnioskowanego dofinansowania Skierniewice z kwotą ponad 73 mln zł znalazły się na 5 miejscu za Katowicami, Jarocinem, Krakowem i Opolem.

Czytaj więcej...

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach

2) Modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej w Skierniewicach

Wartość ogólna zadania: 423 866 PLN

Wysokość dofinansowania: 398 316 PLN

Środki pochodzą z umorzenia pożyczki na Budowę podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach.

Zakres zadania:

Budowa wodociągu z rur PE o długości 1 km łączącego wodociąg w ul. Sobieskiego z wodociągiem w ul. Unii Europejskiej. Modernizacja automatyki, montaż sondy hydrostatycznej i zaworu płuczącego w przepompowniach ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej. Umieszczenie zmodernizowanych przepompowni w komputerowym systemie informatycznym SCADA ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., którego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu pracy, zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizacja, sterowanie procesami, alarmowanie o nieprawidłowościach oraz archiwizacja danych. 

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 

www.zainwestujwekologie.pl

 2.03.2017