Podsumowanie

02.02.2021 r.

Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowaliśmy prawie 70% zadań z projektów „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.

Wykres słupkowy zadań zrealizowanych do 31.12.2020 roku w ramach projektów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Skierniewice - etap II i III, 68% zadania zrealizowane, 14% zadania w trakcie realiazcji, 18% zadania do wykonania

Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej

25.01.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nieustannie prowadzi działania mające na celu uporządkowanie i polepszenie działania sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Oprócz inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, Spółka realizuje również inwestycje finansowane z środków własnych. Jedną z takich realizacji jest, zakończony w grudniu 2020 r., remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej na odcinku o długości 200 m wzdłuż siedziby Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Ulica posiadała wyeksploatowaną, zniszczoną infrastrukturę podziemną, która była w stanie wymagający wykonania pilnego remontu. Wysłużone betonowe rury zostały wymienione na nowe rury DN500.

Warto zaznaczyć, że odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej jest głównym kolektorem odprowadzającym ścieki z osiedla Rawka. W związku z tym, inwestycja ta przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług.

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE- OSIEDLE HALINÓW

22.01.2021 r.

Inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach”, zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, zakończy się przed planowanym terminem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. rozpoczął kolejny etap-  trwają prace związane z wykonaniem projektów przyłączy do kanalizacji sanitarnej na osiedlu Halinów dla Mieszkańców, którzy zadeklarowali swój udział w Programie Priorytetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’. Po zakończeniu formalności Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy Mieszkańcom Osiedla Halinów o konieczności wypełnienia i złożenia w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. Druki są dostępne na stronie https://wodkan-skierniewice.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”.

Ponadto Mieszkańcy, którzy nie przystąpili do Projektu, a również chcieliby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej, proszeni są o zgłaszanie się do ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.

BUDOWA WIADUKTU W ULICY ZWIERZYNIECKIEJ

20.01.2021 r.

Już w styczniu rozpocznie się budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 1 w ciągu ulic Zwierzynieckiej/ Piłsudskiego w Skierniewicach. To jedna z największych inwestycja w mieście Skierniewice rozpoczynających się w 2021 r.

W zakres robót wejdzie nie tylko budowa nowego przejścia nad torami, ale również budowa i rozbudowa okolicznych dróg, trzy nowe ronda, chodniki, ścieżki pieszo- rowerowe, zatoki autobusowe, parking. Równolegle będą prowadzone prace przy budowie i przebudowie wszystkich niezbędnych sieci.

Inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy, a podczas jej trwania Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zajmie się uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego.

Zdjęcie rur, w tle stoi koparka