To będzie najgłębsze ujęcie wody w Skierniewicach

wodkan skierniewice suw5Nowa studnia przy ul. Waryńskiego będzie najgłębszym ujęciem wody w Skierniewicach. W czwartek, 12 lipca, firma Algeo, prowadząca prace wiertnicze przy studni Nr VI, osiągnęła zaprojektowaną głębokość studni - 615 m. Jednak to nie koniec wiercenia…
 
Przypomnijmy, że prace wiertnicze przy budowie nowej studni dla Skierniewic rozpoczęły się 21 kwietnia i prowadzone były nieprzerwanie 24 h/d.
Czytaj więcej...

Nowa kanalizacja w ul. Plantowej i Pomarańczowej

wodkan skierniewice pomaranczowa1Rozpoczęły się prace przy budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pasa drogowego w ul. Pomarańczowej i ul. Plantowej. Ponad 600 mb nowej sieci powstanie dzięki pozyskanym przez ZWiK „WOD-KAN” funduszom unijnym. 

 
Inwestycję realizuje firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane JARTEX sp. j. A. Stefanowski i J. Stefanowski wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Zakres zadania obejmuje budowę sieci o długości 209,17 mb rury DN200 PVC-U w ul. Pomarańczowej oraz 400,5 mb rury DN200 PVC-U w ul. Plantowej. 
Czytaj więcej...

Budowa sieci wod-kan na Rawce

wodkan skierniewice trakcyjna2W ulicy Trakcyjnej na Rawce rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 30 września br. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”, na który ZWiK „WOD-KAN” pozyskał rekordowe dofinansowanie unijne. Zakres prac obejmuje budowę 317 m kanalizacji sanitarnej i 217 m wodociągu wraz z odtworzeniem pasa drogowego.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców Skierniewic

5.01.2017Urząd Miasta Skierniewice oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zachęcają mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 
Aktualnie ZWiK „WOD-KAN” realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”.  Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w ulicach: Trakcyjna, Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa, Pomarańczowa, Młynarska, Plantowa, Prosta, Wąska, Równoległa, Irysowa, Kwiatowa i Zadębie – sięgacz. Mieszkańcy tych ulic mają możliwość uzyskania dotacji na wykonanie podłączenia budynku do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości do 50% kosztów całkowitych budowy przyłącza.
 
Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach: 

piątek, 13 lipca, o godz. 18.00 w salce parafialnej przy Kościele Miłosierdzia Bożego na Zadębiu, ul. św. Faustyny Kowalskiej 1

poniedziałek, 16 lipca, o godz. 17.00 w budynku przy boisku do gry w hokeja na trawie na os. Rawka, ul. Trakcyjna 1.

Czytaj więcej...