AKTYWUJ E-BOK

18.12.2020 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy bezpłatną usługę  E-BOK- Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Zalety e-BOKa:

  • szybki, darmowy dostęp przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • bieżący podgląd salda i terminu płatności,
  • oszczędność czasu i wygoda obsługi,
  • możliwość aktywacji usługi e-faktura,
  • wgląd do odczytów wskazań wodomierza,
  • dodawanie zgłoszeń- np. zgłoszenie awarii.

Jak założyć konto w e-BOK?

Infografika z informacją jak aktywować eboka, Krok 1 wejdz na strone www.wodkan-skierniewice.com.pl, krok 2 kliknij przycisk ebok, krok 3 podaj w formularzu swoje dane, numer ostatniej faktury, adres e-mail, krok 4 kliknij w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail, krok 5 zmień wygenerowane w ebok hasło na własne

Kanalizacja sanitarna w ulicy Działkowej

17.12.2020 r.

15 grudnia br. został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.

Szacowana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania to około 1,85 km.

Po wyłonieniu wykonawcy, w pierwszej kolejności, będą trwały prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwoleń na budowę, rozpoczną się roboty budowlane.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa 2021 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.

W tle osoba która odpisuje stos dokumentów długopisem

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

24.11.2020 r.

Drodzy Klienci, odbiorcy wody z miejskich urządzeń wodociągowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

  1. Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników.
  2. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, ppoż. oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Na zdjęciu wodomierz z szalikiem i czapką